Специфічні правила утримання, профілактики, лікування птиці в органічному господарстві

Органические продукты | | 11 сентября 2011 в 20:22

Споживачу зазвичай відомо, що птиці в органічних господарствах утримується природньо, без застосування «інтенсивних методів» та шкідливої хімії. Утримання, годування, профілактика хвороб, та лікування птиці, насправді регулюється цілком чіткими нормами, з якими ви можете ознайомитися у даній публікації.

Утримання птиці
1. Які вимоги існують до приміщення, де утримується птиця?
a) не менше однієї третини площі підлоги має бути суцільною, тобто без щілин і не решітчастою, та бути вкритою підстилкою, наприклад, соломою, стружкою, піском або торфом;
b) у пташниках для несучок необхідно забезпечити можливість збирання пташиного посліду на достатньо великій частині площі підлоги, якою користуються кури;
c) вони мають бути обладнані сідалами такого розміру та у такій кількості, що відповідає кількості та вазі птахів, як зазначено у Додатку ІІІ (див. в кінці статті);
d) приміщення повинні мати отвори відповідного розміру для входу/виходу, і загальна довжина цих отворів має складати не менше 4 м на кожні 100 м.


2. Площі приміщення, в якому утримуються птахи;
e) загальна корисна площа пташників для виробництва м’яса в окремому виробничому підрозділі не повинна перевищувати 1600 м
f) споруди мають звільнятися від тварин між кожними партіями вирощуваних птахів. В цей час необхідно проводити очищення і дезінфекцію споруд і обладнання. З цією метою можуть застосовуватися лише продукти, перелік яких міститься у Додатку VII.

Додатково, після завершення вирощування кожної партії птахів, вольєри слід залишати порожніми, щоб дозволити рослинності відновитися. Країни-учасниці мають встановити період, на який необхідно залишати вольєри порожніми.
Оператор повинен мати документальне підтвердження дотримання цієї вимоги. Ці вимоги не стосуються випадків коли птиця не вирощується партіями, не утримується у вольєрах і вільно ходить протягом дня.
Фекалії, урину і нез’їдену або розлиту чи розсипану їжу слід прибирати з періодичністю, необхідною для зведення до мінімуму запаху і запобігання приваблюванню комах або гризунів (можуть використовуватися родентициди (для застосування тільки у пастках) і продукти, зазначені у Додатку ІІ).

Чи можна застосовувати в приміщеннях штучне освітлення?
Так, штучне освітлення можна застосовувати додатково до природного. Але необхідно забезпечувати не більше 16 годин світлового дня на добу з безперервним періодом нічного відпочинку без штучного освітлення тривалістю не менше
8 годин.
Чи можна утримувати птицю в клітках?

Ні, птицю в клітках утримувати не дозволяється.

Скільки птахів можна утримувати в одному пташнику?

Залежно від виду птиці у кожному пташнику можна утримувати не більше:

 •  4800 курчат,
 •  3000 кур-несучок,
 •  5200 цесарок,
 •  4000 мускусних або пекінських качок або 3200 мускусних або пекінських
 • качурів чи качок інших порід,
 •  2500 каплунів, гусей або індиків

5. Чи дозволяється використання неорганічних тварин?
При створенні, оновленні або відновленні зграї, якщо органічно вирощена птиця відсутня в достатній кількості, дозволяється ввести до органічного підрозділу з виробництва продукції птахівництва птицю, вирощену не органічними методами, за умови, що вік несучок або птиці для виробництва м’яса складає менше трьох днів.
Увага!!! Вирощені неорганічними методами несучки або птиця для виробництва м’яса, вік яких не перевищує 18 тижнів, можуть вводитися до органічного тваринницького виробничого підрозділу до 31 грудня 2011 р., якщо вирощена органічними методами птиця відсутня, а також за умови дотримання відповідних положень, викладених у Частинах 3 і 4 Глави 2.

6. Чи обов’язково забезпечувати доступ до відкритих майданчиків?
Так, конструкція пташників має забезпечувати усім птахам вільний доступ до майданчиків вільного вигулу. Зверніть увагу, що птиця повинна мати доступ до відкритих майданчиків не менше ніж протягом однієї третини життя. Відкриті майданчики для птиці мають бути в основному вкритими рослинністю і захищеними та забезпечувати птиці легкий доступ до належної кількості годівниць і
поїлок.
7. Які особливості утримання водоплавної птиці?
Водоплавні птахи завжди, коли це дозволяють погодні та гігієнічні умови, повинні мати доступ до річки, струмка, ставка, озера або басейна з метою задовольнення відповідних видоспецифічних потреб і забезпечення належного утримання.

8. Які обмеження існують стосовно віку птиці?
З метою запобігання використанню інтенсивних методів вирощування птиця має вирощуватися до досягнення нею встановленого мінімального віку або належати до порід, що повільно ростуть. Якщо оператор не використовує породи, що повільно ростуть,
встановлюється наступний мінімальний вік птиці при забої:

 • 81 день для курчат;
 • 150 днів для каплунів;
 • 49 днів для качок пекінської породи,
 • 70 днів для мускусних качок,
 •  84 дня для мускусних качурів,
 • 92 дня для крякв,
 • 94 дня для цесарок,
 • 140 днів для індиків та гусей, і
 • 100 днів для індичок.

9. Які операції заборонені під час догляду за птицею?
Заборонені такі операції як:

 • підрізання дзьобів,
 • застосування будь-якої електричної стимуляції для примушування під час
 • завантаження і розвантаження птиці,
 • використання традиційних хімічно синтезованих транквілізаторів до або під
 • час транспортування.

Проте уповноважений орган влади може час від часу дозволяти деякі з цих операцій з міркувань безпеки, або якщо вони спрямовані на покращення здоров’я, умов утримання чи гігієни тварин.
Будь-яке страждання тварин слід зводити до мінімуму, застосовуючи відповідну анестезію і/або анальгезію, а також шляхом проведення операцій кваліфікованим персоналом лише у найбільш підхожому віці.

Особливості відгодівлі птиці
1. Які особливості утримання птиці, пов‘язані з доступом до кормового матеріалу?

Птиця повинна мати доступ до відкритих майданчиків не менше ніж протягом однієї третини життя. Відкриті майданчики для птиці мають бути в основному вкритими рослинністю і захищеними та забезпечувати птиці легкий доступ до належної кількості годівниць і поїлок.

Якщо птиця утримується у приміщенні у зв’язку з певними обмеженнями або зобов’язаннями, які накладає законодавство Співдружності, вона повинна мати постійний доступ до достатньої кількості грубого корму і відповідного матеріалу, який
забезпечував би її поведінкові потреби.

2. Чи дозволяється використання неорганічних кормових матеріалів?

Неорганічні кормові матеріали рослинного і тваринного походження можуть використовуватися в органічному виробництві лише за наступних умов:

 • якщо ці матеріали зазначені у переліку, який міститься у Додатках ІV, V Постанови
 • (ЄК) № 889/2008, з відповідними обмеженнями;
 • якщо фермери не можуть одержати корми виключно органічного виробництва (за навності документальних доказів цього в оператора);
 • максимально дозволена частка неорганічних кормів у щоденному раціоні, розрахована як відсоток сухої речовини, складає 25%. Максимально дозволена частка не органічних кормів на 12-місячний період для тварин за винятком травоїдних складає 5%.
 • у випадку втрати фуражної продукції або накладення обмежень, зокрема у зв’язку
 • з винятковими метеорологічними умовами, спалахом інфекційних хвороб,
 • забрудненням токсичними речовинами або внаслідок пожеж (за умови надання дозволу уповноваженим органом влади протягом обмеженого часу)

3. Чи можна годувати тварин кормами, виробленими в перехідний період?
Так, але за умови, що вони складають до 30% кормової формули раціонів. Якщо такі корми виробляються у підрозділі цього ж господарства, їх частку можна збільшити до 100%. З них до 20% можуть становити корми, спожиті чи зібрані на постійних
пасовищах або на багаторічних фуражних земельних ділянках у перший рік переходу від традиційного до органічного виробництва, якщо такі пасовища або земельні ділянки є частиною господарства і не були частиною органічного виробничого підрозділу цього
господарства протягом останніх п’яти років.
4. Які особливості переробки кормів?

 •  Будь-які кормові матеріали, які використовуються або переробляються у органічному виробництві, не повинні оброблятися за допомогою хімічно синтезованих розчинників;
 •  Переробка органічних кормів повинна бути відокремленою у часі або просторі від переробки звичайних (не органічних за походженням) кормів;
 •  Кормові матеріали органічного виробництва або кормові матеріали з виробництва, яке знаходиться у процесі конверсії, не повинні вводитися до складу кормового продукту органічного виробництва одночасно з такими ж кормовими матеріалами, виробленими традиційним способом.

5. Які кормові добавки, що застосовуються для годівлі тварин і як технологічні добавки, можуть використовуватися?
Кормові добавки, певні продукти, які використовуються для годівлі тварин і як технологічні добавки, дозволяється використовувати в органічному виробництві лише якщо вони зазначені у переліку, який міститься у Додатку VІ, з відповідними обмеженнями.

6. Які речовини чи методи не дозволено використовувати під час виробництва кормів для тварин?
Не дозволяється використовувати речовини і методи, які застосовуються для відновлення якостей, втрачених у ході переробки і зберігання органічних кормів, для виправлення результатів недбалості при переробці, або можуть іншим чином вводити в
оману щодо істинної природи даних продуктів.
Не повинні застосовуватися такі речовини, як ГМО, похідні ГМО та продукти, вироблені ГМО, стимулятори росту і синтетичні амінокислоти. Також заборонене використання іонізуючої радіації для обробки органічних кормів або сировини, яка
використовується у кормах.
Неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали тваринного і мінерального походження, кормові добавки можуть використовуватися лише якщо є відповідні дозволи.
Утримання тварин на такій дієті, яка може викликати анемію, а також примусова відгодівля заборонені.

Профілактика хвороб та ветеринарна медицина у птахівництві
1. Чи дозволене застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських препаратів або антибіотиків з профілактичною метою?
За винятком вакцинації, лікування від паразитів і застосування обов’язкових схем знищення, застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських препаратів або антибіотиків з профілактичною метою заборонене.
Винятком може бути той випадок, коли застосування заходів виявилося неефективним для боротьби з захворюванням або лікування поранення, і якщо традиційне лікування є необхідним для запобігання стражданням тварини.

2. Які речовини слід використовувати у випадку хвороби чи поранення тварин?
Якщо тварини захворіли або поранилися, слід негайно розпочати лікування, якщо необхідно, в ізоляції та у відповідних умовах утримання.
Слід віддавати перевагу застосуванню фітотерапевтичних, гомеопатичних продуктів, мікроелементів і продуктів, перелік яких міститься у частині 3 Додатку V і у частині 1.1. Додатку VI, перед лікуванням ветеринарними хімічно синтезованими
традиційними препаратами або антибіотиками, за умови, що перші є ефективними для лікування тварин даного виду і для даного випадку.
3. Чи можуть тварини та продукція, отримана з них, вважатися органічними після проходження курсу лікування хімічно синтезованими лікарськими препаратами?
У випадку отримання твариною або групою тварин більше трьох курсів лікування хімічно синтезованими традиційними ветеринарними лікарськими препаратами або антибіотиками протягом 12 місяців, або більше одного курсу лікування, якщо продуктивний життєвий цикл цих тварин складає менше одного року, відповідних тварин або отриману з них продукцію не можна продавати як органічні продукти, і тварини мають пройти перехідний період.
Період відвикання між останнім призначенням тваринам традиційного ветеринарного лікарського препарату за звичайних умов застосування і виробництвом органічних харчових продуктів з таких тварин має складати 48 годин, якщо законом не
передбачено іншого терміну.

Додатки до Постанови (ЄК), що згадуються в Правилах

ДОДАТОК ІІ

Речовини для застосування у пастках і/або дозувальних пристроях

 •  Діамонійфосфат Атрактант, тільки у пастках
 •  Феромони Атрактант; для порушення статевої поведінки; лише у пастках і дозувальних пристроях
 •  Піретроїди (лише дельтаметрин або лямбдацигалотрин)
 • Інсектицид; тільки у пастках з специфічними атрактантами; лише проти Bactrocera olea і Ceratitis capitata Wied

ДОДАТОК ІІІ
Мінімальна площа поверхні у приміщеннях та на відкритих майданчиках, та інші характеристики стосовно утримання різних видів тварин в залежності від типу виробництва.

ДОДАТОК V
Кормові матеріали, згадані у вище.
1. НЕ ОРГАНІЧНІ КОРМОВІ МАТЕРІАЛИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
1.1. Злаки, зернові, їхні продукти і побічні продукти
— овес – зерно, пластівці, дерть, лушпиння та висівки
— ячмінь – зерно, білок, дерть
— шрот з зародків рису
— просо — зерно
— жито – зерно і дерть
— сорго – зерно
— пшениця – зерно, дерть, висівки, кормова клейковина, клейковина і зародки
— пшениця-спельта – зерно
— тритикале – зерно
— кукурудза – зерно, висівки, дерть, шрот з зародків і клейковина
— солодові паростки
— пивна дробина
1.2. Олійне насіння, олійні плоди, їхні продукти і побічні продукти:
— ріпак – насіння, шрот і лушпиння
— соя – боби висушені, шрот і лушпиння
— соняшник – насіння і шрот
— бавовна – насіння і шрот з насіння
— льон – насіння і шрот
— насіння кунжуту – шрот
— ядро кокосового горіха – кокосовий шрот
— гарбузове насіння – шрот
— оливи, оливковий шрот
— рослинні олії (фізичної екстракції)
1.3. Бобові, їхні продукти і побічні продукти:
— нут – насіння, дерть і висівки
— вика французська – насіння, дерть і висівки
— чина посівна – насіння після теплової обробки, дерть і висівки
— горох – насіння, дерть і висівки
— кормові боби – насіння, дерть і висівки
— кінські боби – насіння, дерть і висівки
— вика посівна – насіння, дерть і висівки
— люпин – насіння, дерть і висівки
1.4. Бульби, коренеплоди, їхні продукти і побічні продукти:
— жом цукрового буряка
— картопля
— батат – бульби
— картопля – жом (відходи виробництва крохмалю)
— картопляний крохмаль
— картопляний білок
— маніок.
1.5. Інше насіння і плоди, їхні продукти і побічні продукти
— ріжкове дерево
— стручки ріжкового дерева і борошно з них
— гарбузи
— цитрусові вижимки
— яблука, айва, груші, персики, інжир, виноград і їх вижимки
— каштани
— шрот грецького горіха
— шрот фундука
— кокосове лушпиння та шрот
— жолуді.

1.6. Фураж і грубі корми:
— люцерна
— борошно з люцерни
— конюшина
— борошно з конюшини
— трава (з фуражних культур)
— трав’яне борошно
— сіно
— силос
— солома злаків
— коренеплоди для фуражування.

1.7. Інші рослини, продукти з них і побічні продукти
— меляса
— борошно з морських водоростей (отримане шляхом висушування і роздавлювання морських водоростей та промите для зниження вмісту йоду)
— порошки і екстракти рослин
— екстракти рослинних білків (лише для молодих тварин)
— спеції
— лікарські трави

2. КОРМОВІ МАТЕРІАЛИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
2.1. Молоко і молочні продукти
— сире молоко
— сухе молоко
— збиране молоко, сухе збиране молоко
— маслянка, суха маслянка
— сироватка, суха сироватка, суха сироватка зі зниженим вмістом цукру, сухий білок молочної сироватки (отриманий фізичними методами)
— сухий казеїн
— суха лактоза
— простокваша і кисле молоко

2.2. Риба, інші морські тварини, їхні продукти і побічні продукти
З наступними обмеженнями: Продукти мають походити тільки зі сталих рибних угідь і не використовуватися для травоїдних тварин
— риба
— риб’ячий жир і жир з печінки тріски нерафінований
— автолізати риби, молюсків і ракоподібних
— гідролізати і протеолізати, одержані під дією ензимів, в розчинній або нерозчинній формі,
лише для молодих тварин
— рибна мука

2.3. Яйця і яєчні продукти
— яйця і яєчні продукти, що використовуються як корм для птиці, бажано з того ж
господарства.

3. КОРМОВІ МАТЕРІАЛИ МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
3.1. Натрій:
— неочищена морська сіль
— кам’яна сіль крупного помелу
— сульфат натрію
— карбонат натрію
— бікарбонат натрію
— хлорид натрію

3.2. Калій:
— хлорид калію
3.3. Кальцій
— літотамнії та мергель
— мушлі водних тварин (у тому числі кістки каракатиці)
— карбонат кальцію
— лактат кальцію
— глюконат кальцію
3.4. Фосфор:
— дефторований дікальційфосфат
— дефторований монокальційфосфат
— монофосфат натрію
— фосфат кальцію-магнію
— фосфат кальцію-натрію
3.5. Магній:
— окис магнію (безводний оксид магнію)
— сульфат магнію
— хлорид магнію
— карбонат магнію
— фосфат магнію
3.6. Сірка
— сульфат натріюДокумент підготовлений Органік Стандарт

ДОДАТОК VI
Кормові добавки і певні речовини, які використовуються в раціоні
тварин, згадані у Статті 22(4)
1. КОРМОВІ ДОБАВКИ
Зазначені у переліку добавки підлягають затвердженню згідно з Постановою (ЄС) №1831/2003
Європейського парламенту і Ради стосовно добавок, які використовуються для годівлі тварин
1.1. Кормові добавки
(а) Вітаміни
— вітаміни, отримані з сировини, яка природно зустрічається у кормах;
— синтетичні вітаміни ідентичні натуральним для моногастричних тварин;
(б) Мікроелементи
Е1 Залізо:
карбонат заліза (ІІ)
сульфат заліза (ІІ) моногідрат і/або гептагідрат
оксид заліза (ІІІ)
Е2 Йод:
кальцій йодноватокислий безводний
кальцію йодноватокислого гексагідрат
натрій йодноватокислий
Е3 Кобальт:
сульфат кобальту (ІІ), моногідрат і/або гептагідрат
основний карбонат кобальту (ІІ) моногідрат;
Е4 Мідь:
оксид міді (ІІ)
основний карбонат міді (ІІ) моногідрат;
сульфат міді (ІІ), пентагідрат
Е5 Марганець:
карбонат марганцю (ІІ)
оксид марганцю (ІІ) та оксид марганцю (ІІІ)
сульфат марганцю (ІІ), моно- і/або тетрагідрат
Е6 Цинк:
карбонат цинку
оксид цинку
сульфат цинку моно- і/або гептагідрат
Е7 Молібден:
амоній молібденовокислий, натрій молібденовокислий
Е8 Селен:
натрій селеновокислий
натрій селенистокислий
ДОДАТОК VII
Продукти для чищення і дезинфекції.
Продукти для чищення і дезинфекції будівель і споруд для тваринництва:
— калієве та натрієве мило
— вода та пара
— вапняне молоко
— вапно
— негашене вапно
— гіпохлорит натрію (наприклад, як рідкий відбілювач)
— каустична сода
— каустичний поташ
— перекис водню
— натуральні есенції рослин
— цитринова, надоцтова кислота, мурашина, молочна, щавелева та оцтова кислота
— спирт
— азотна кислота (обладнання для молочного господарства)
— фосфорна кислота (обладнання для молочного господарства)
— формальдегід
— продукти для чищення і дезинфекції для дійок та обладнання для доїння
— карбонат натрію.

Таким чином, читач може створити уявлення про органічний спосіб виробництва, та зрозуміти його принципові відмінності з традиційним способом.

Матеріал підготували:  Сергій Галашевський та Ольга Шевцова, Органік Стандарт

Метки: ,
 1. Іван:

  Дякую за корисну інформацію. Всі іллюзії розсипались, але хоч бачу яка насправді органіка. Дивно, що за певних умов для органічних птахів можливо використання неорганічних комів, які легко можуть виявитися з ГМО.

  • Насправді в Україні є лише декілька основних культур ГМО ризику: кукурудза, соя, ріпак.
   Якщо, вони входять в склад кормів неорганічного походження, вони завжди перевіряються на ГМО сертифікаційним органом: або вимагається ГМО декларація від постачальника або проводиться аналіз на ГМО. Аналіз проводиться частіше.

 2. Наталия:

  Очень интересная и протеворичивая статья про органическое выращивание, т.к. к примеру формальдегид и другие химические дез. средства никах не вяжутся с органическим выращивание птицы и животных.

 3. Тут сложно спорить о том что «вяжеться», а что нет. И это далеко не единственный пример. Стандарт есть стандарт, раз написно, значит так надо. Тем не менее ежегодно стандарт становиться все строже и строже…

 4. Наталия:

  Дело в том, что мозги включать не хотят, для того, что бы найти альтернативу,которое будет соответствовать красивому названию Органик, привыкли по стандарту, только стандартик то давно устарел, и всем известно, как «безопасный» формальдегит, хлор и тому подобные дезинфектанты откладываются в организме животных и соответвенно в человеке и явно здоровья не прибавляет, а уж тем более эффект от них не просто нулевой, а прямо пропорционально отрицательный, так как благодаря этому и + антибиотики появляются страшные вирусы и инфекции, после чего необходимо уничтожать целые фермы.

Добавить комментарий

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha

Подписаться на комментарии к этой статье

Зарегистрироваться | Авторизоваться